Koolwijk (NB)

Begin 2020 hebben we een stukje nieuwe natuur gerealiseerd op de flanken van Herperduin, vlakbij natuurbegraafplaats Maashorst. Een stukje natuur in de overgang naar open veld, waar verschillende soorten bomen en struiken zorgen voor nieuw bos en meer diversiteit in de natuur. Daar waar voorheen gras en mais groeiden op landbouwgrond, planten we meer dan 2.000 jonge boompjes.

Zo ontstaat een geleidelijke overgang tussen het bosgebied van het Herperduin in het zuiden en het noordelijk gelegen open landschap. Het deel met de aanplant van jonge boompjes wordt een loofbos met soorten die passen bij de zandige en niet al te droge bodem: zoals zomereik, haagbeuk, winterlinde, gladde iep en hazelaar. Het bos gaat geleidelijk over naar een open, schraal grasland door een mooie struweelrand en ruige graslandrand. Aan de westzijde komt een brede hakhoutsingel met (lage) struiksoorten als hazelaar, brem, wilde lijsterbes en sleedoorn.

Waar een hakhoutsingel over gaat in de bosrand gaat het cultuurlandschap over in natuurlijk landschap. Deze afwisseling zorgt voor een hogere diversiteit aan natuurwaarden en een aantrekkelijk landschap voor de mens.

Voor het toekomstig beheer van deze plek zijn we opzoek naar mensen en/of organisaties die ons daarbij willen helpen. Heb je ideeën of interesse? We komen graag in contact met je.

Over dit project

Waar:
Schaijk
Geopend:
2020
Hectare
1,11
Mede mogelijk gemaakt door:
Natuurbegraafplaats Maashorst, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Provincie Brabant, Trees for All, Natuurmonumenten en Natuurbegraven.

© Stichting Nieuwe Natuur - Alle rechten voorbehouden | Privacy