Stichting Nieuwe Natuur

Je kunt meer bereiken,

…meer dan je denkt
…meer als je samenwerkt
…meer als je de juiste krachten en middelen bundelt

Stichting Nieuwe Natuur wil meer natuur realiseren in Nederland. Dit doen we vanuit de gedachte dat de biodiversiteit van de natuur van belang is voor het welzijn van de mens. We willen de natuur in Nederland verder ontwikkelen, meerwaarde geven en behouden voor de generaties na ons. Stichting Nieuwe Natuur is een initiatief van Natuurbegraven Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten.

Door aan te sluiten bij bestaande natuurgebieden in de omgeving van natuurbegraafplaatsen willen we maximaal natuur realiseren. We doen dit in samenwerking met anderen die in de omgeving betrokken zijn.

© Stichting Nieuwe Natuur - Alle rechten voorbehouden | Privacy | Site: SWiF