Help Nederland groener te maken

“Meer groen in Nederland, dat is ons doel. En daarvoor zoeken we nu specifiek in de provincie Gelderland een stuk akker of weiland om te vergroenen,” vertelt Ton Rombouts, voorzitter van Stichting Nieuwe Natuur. Hij zet zich vol vuur voor deze stichting in: “Het geeft me voldoening om me te verbinden aan betekenisvolle organisaties zoals Stichting Nieuwe Natuur. In ons dichtbevolkte Nederland is het belangrijk om zuinig te zijn op onze natuurgebieden en deze uit te breiden waar dat mogelijk is.”

Ook René Poll, mede-initiatiefnemer van Natuurbegraven Nederland, maakt onderdeel uit van de stichting: “In Brabant hebben we al ongeveer zes hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Nu willen we ook dichter in de buurt van Heidepol aan de slag. Het liefste willen we dit najaar nog de eerste bomen en planten in de grond zetten. Het mooiste zou zijn als het een stuk grond is dat grenst aan een bestaand natuurgebied, maar dat hoeft niet. Eigenlijk is onze droom eenvoudig: we willen een akker of weiland aankopen dat één of enkele hectare groot is. Grond die nu nog geen natuur is.”

Het is afhankelijk van de natuurlijke omgeving hoe Stichting Nieuwe Natuur het gebied zal beheren. René: “Zijn er bijvoorbeeld veel heidevelden in de omgeving? Dan verschralen we de grond voor een betere natuur en brengen heideplagsel aan. En als de omgeving zich leent voor meer bomen en planten, dan maken we een plan voor meer begroeiing.”

Ben je eigenaar van een stuk akker of weiland en heb je interesse om dit te verkopen? Of ken je iemand, die landbouwgrond wil verkopen? Draag dan bij aan nieuwe natuur en mail naar secretariaat@stichtingnieuwenatuur.nl Een eerste gesprek met de stichting is natuurlijk geheel vrijblijvend, om samen de mogelijkheden te bekijken.

Nieuwe natuur nabij Natuurbegraafplaats Maashorst

Begin 2020 hebben we een stukje nieuwe natuur gerealiseerd op de flanken van Herperduin, vlakbij natuurbegraafplaats Maashorst. Een stukje natuur in de overgang naar open veld, waar verschillende soorten bomen en struiken zorgen voor nieuw bos en meer diversiteit in de natuur. Daar waar voorheen gras en mais groeiden op landbouwgrond, planten we meer dan 2.000 jonge boompjes.

Zo ontstaat een geleidelijke overgang tussen het bosgebied van het Herperduin in het zuiden en het noordelijk gelegen open landschap. Het deel met de aanplant van jonge boompjes wordt een loofbos met soorten die passen bij de zandige en niet al te droge bodem: zoals zomereik, haagbeuk, winterlinde, gladde iep en hazelaar. Het bos gaat geleidelijk over naar een open, schraal grasland door een mooie struweelrand en ruige graslandrand. Aan de westzijde komt een brede hakhoutsingel met (lage) struiksoorten als hazelaar, brem, wilde lijsterbes en sleedoorn.

Waar een hakhoutsingel over gaat in de bosrand gaat het cultuurlandschap over in natuurlijk landschap. Deze afwisseling zorgt voor een hogere diversiteit aan natuurwaarden en een aantrekkelijk landschap voor de mens.

Samen met natuurbegraafplaats Maashorst, Groenontwikkelfonds Brabant, Provincie Brabant, Trees for All, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland maken we weer een stapje naar een mooier en groener Nederland. Voor het toekomstig beheer van deze plek zijn we opzoek naar mensen en/of organisaties die ons daarbij willen helpen. Heb je ideeën of interesse? We komen graag in contact met je.

Nieuwe natuur nabij Natuurbegraafplaats Schoorsveld

Op 15 maart 2019 opende Stichting Nieuwe Natuur een nieuw stukje natuur vlakbij natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.

Een klein stukje nieuwe natuur in het beekdal van de Sterkselse Aa op een mooi plekje waar het beekje meandert door het landschap. Stichting Nieuwe Natuur heeft dit voormalige landbouwgrond omgevormd naar een vochtig natuurgrasland met bosschage en een ijsvogelwand.

De Fladderiep, haagbeuk, gewone vogelkers, sleedoorn, hazelaar, zwarte els en hondsroos zijn de boomsoorten die we hier hebben aangeplant. Om de bodem snel te kunnen verschralen hebben we gras en klaver ingezaaid. Hierdoor kunnen zich straks bijzondere soorten vestigen. Verschraling is een proces waarbij het overschot aan meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, uit de bodem worden gehaald zodat de bodem in een gezondere en natuurlijkere toestand komt. Dit gebeurt naast het inzaaien met gras en klaver door het maaien en afvoeren van het gras.

Zo wil ze het beekdallandschap van de Sterkselse Aa mooier maken voor mens en natuur.

© Stichting Nieuwe Natuur - Alle rechten voorbehouden | Privacy