Nieuwe natuur

Op 15 maart heeft Stichting Nieuwe Natuur een nieuw stukje natuur geopend vlakbij natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.

Een klein stukje nieuwe natuur in het beekdal van de Sterkselse Aa op een mooi plekje waar het beekje meandert door het landschap. Stichting Nieuwe Natuur heeft dit voormalige landbouwgrond omgevormd naar een vochtig natuurgrasland met bosschage en een ijsvogelwand.

De Fladderiep, haagbeuk, gewone vogelkers, sleedoorn, hazelaar, zwarte els en hondsroos zijn de boomsoorten die we hier hebben aangeplant. Om de bodem snel te kunnen verschralen hebben we gras en klaver ingezaaid. Hierdoor kunnen zich straks bijzondere soorten vestigen. Verschraling is een proces waarbij het overschot aan meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, uit de bodem worden gehaald zodat de bodem in een gezondere en natuurlijkere toestand komt. Dit gebeurt naast het inzaaien met gras en klaver door het maaien en afvoeren van het gras.

Zo wil ze het beekdallandschap van de Sterkselse Aa mooier maken voor mens en natuur.

Onze droom bij de Sterkselse Aa is dat we met de mensen die zich betrokken voelen kunnen werken aan een mooi beeklandschap, met respect voor ieders persoonlijk belang.

© Stichting Nieuwe Natuur - Alle rechten voorbehouden | Privacy