Straatsven (NB)

In 2019 zijn hier soorten als haagbeuk, beuk, zomereik en winterlinde aangeplant. Het gaat goed met de aanplant, er staat een jong bos op een plek die omringd wordt door verschillende landbouwpercelen. Op dit stuk gebied hebben de dieren van de aangrenzende Maashorst, die graag hun eten zoeken op de boerenakkers een plek om te rusten of te schuilen.

Het jonge bos ligt langs een bomenstrook en landbouwpercelen, nabij een camping. Er is nog meer natuur gerealiseerd in de omgeving, met onder meer een paddenpoel.

Dit perceel maakte destijds deel uit van het provinciale programma Landschappen van Allure, waarbij natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland is gerealiseerd.

Over dit project

Waar:
Zeeland
Geopend:
2019

© Stichting Nieuwe Natuur - Alle rechten voorbehouden | Privacy