Natuurontwikkeling Koolwijk

Deel dit bericht op

Stichting Nieuwe Natuur legt samen met Trees for All bossen aan op gronden in de omgeving van onze natuurbegraafplaatsen. Zo is op de flanken van Herperduin, in de Osse deelgemeente Koolwijk (Noord-Brabant), vlakbij natuurbegraafplaats Maashorst, een nieuw stuk natuur ingericht samen met andere betrokken partijen. Doel van het project ‘Natuurontwikkeling Koolwijk’ is om te zorgen voor een geleidelijke overgang van het bosgebied van het Herperduin naar het aangrenzende open landschap. Trees for All levert een bijdrage aan de realisatie van projecten van Stichting Nieuwe Natuur door het planten van bomen.

De locatie vlakbij Koolwijk bestond uit landbouwgrond waar mais en gras groeiden. In totaal wordt er 0,65 hectare grond omgevormd naar bos. In februari 2020 zijn er meer dan 2.000 jonge boompjes van verschillende soorten geplant om het landschap verder te ontsluiten.

Loofbos

Het gebied wordt een loofbos met soorten die passen bij de zandige en vochtige bodem, zoals zomereik, haagbeuk, winterlinde, gladde iep en hazelaar. Het bos gaat geleidelijk over naar een open, schraal grasland via een mooie struweelrand en een ruige graslandrand. Daarbij wordt een brede hakhoutsingel aangelegd met lage struiksoorten als hazelaar, brem, wilde lijsterbes en sleedoorn. Deze afwisseling zorgt voor een hogere diversiteit aan natuurwaarden en een aantrekkelijker landschap voor de mens.

Het project ‘Natuurontwikkeling Koolwijk’ is een samenwerking van natuurbegraafplaats Maashorst, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Provincie Brabant, Natuurmonumenten, Natuurbegraven Nederland en Trees for All.

Deel dit bericht op

© Stichting Nieuwe Natuur - Alle rechten voorbehouden | Privacy