Natuurgebied Sint-Jansberg wordt groter: meidoorns en wild fruit op oude akker

Deel dit bericht op

Natuurverbetering

Tussen de natuurgebieden Mookerheide en de Sint-Jansberg, realiseert Stichting Nieuwe Natuur (SNN) een nieuw stuk natuur. Het perceel was bij aankoop landbouwgrond. In de nieuwe vorm kan de das hier zijn voedsel verzamelen. In het open grasland met kruiden en bloemen vindt hij pieren en de fruitbomen (wilde appel, peer en kers) voorzien in vruchten. De scheerhagen, die typerend zijn voor het Limburgs landschap, bieden veilige nestplekken voor struweelvogels zoals de geelgors. De fruitbomen en scheerhagen zijn hier nieuw aangeplant. Zorgvuldig natuurbeheer moet ervoor zorgen dat ook de koekoeksbloem, muizenoor en gewone margriet hier weer gaan groeien.

Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur (SNN) is een initiatief van Natuurbegraven Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten. Vanuit de gedachte dat planten en dieren belangrijk zijn voor het welzijn van mensen realiseert SNN meer natuur in Nederland. Dit doet ze in natuurgebieden in de omgeving van natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland. In iedere regio werkt SNN samen met betrokken partijen die aankoop, inrichting en beheer van nieuwe natuur mede mogelijk maken. Zo ontwikkelt de stichting de natuur in Nederland verder, geeft ze de natuur meerwaarde en behoudt ze deze voor de generaties na ons.

Een plek op Landgoed Mookerheide, een bijdrage aan nieuwe natuur

Het stuk nieuwe natuur in het Zevendal is mede tot stand gekomen door de bijdragen van mensen die een plek hebben vastgelegd op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide. Met de provincie Limburg is bij de totstandkoming van de natuurbegraafplaats afgesproken om met de opbrengsten van natuurbegraven meer natuur te realiseren in de regio.

Natuurmonumenten

Samen werken we aan nieuwe natuur. Al sinds 2016 werkt Natuurbegraven Nederland nauw samen met Natuurmonumenten, dé beweging van mensen met hart voor de natuur. Natuurmonumenten beschermt natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Met de aankoop en het beheer van gebieden wordt natuur voor altijd veilig gesteld en toegankelijk gemaakt. Gebiedsmanager Fons Mandigers van Natuurmonumenten over de nieuwe natuur: “Met de verwerving van dit perceel wordt de natuur in het Zevendal verder versterkt. Een laatste ontbrekende schakel waarmee de landschappelijke uitstraling van het Zevendal nog mooier wordt.”

Op 10 maart is het een nieuwe stuk natuur officieel geopend door de Burgemeester van Mook en Middelaar, Gedeputeerde van Provincie Limburg, mensen met een plekje op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide en onze natuurbeheerder. Dit alles onder toeziend oog Stichting Nieuwe Natuur, belangstellende uit de buurt, medewerkers van betrokken organisatie en enkele van onze collega’s. De laatste boom van dit stukje nieuwe natuur is gepland en het weer was de boom gezind. Er viel veel regen op zijn takken en wortels. Het zal een prachtige Linde worden.

Deel dit bericht op

© Stichting Nieuwe Natuur - Alle rechten voorbehouden | Privacy